Aviso legal

 • DATOS DA ENTIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, CLUB CICLISTA AS PONTES infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

 • Razón social: CLUB CICLISTA AS PONTES
 • IF: G27269158
 • Domicilio social: APDTO CORREOS 38 15320 – AS PONTES (A CORUÑA)
 • Teléfono: 722351913
 • Correo electrónico para efectos de comunicación: direcciónccvp2016@gmail.com
 • Dominio WEB: https://www.ccaspontes.com/

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e CLUB CICLISTA AS PONTES consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio detallado anteriormente.

 • CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

O presente aviso legal regula o uso do sitio web https://www.ccaspontes.com/ (en diante, A WEB), propiedade do CLUB CICLISTA AS PONTES.

A navegación pola web do CLUB CICLISTA AS PONTES atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de libre acceso, non obstante, CLUB CICLISTA AS PONTES condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa páxina web á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, tales como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence ao CLUB CICLISTA AS PONTES, e ningún deles pode ser entendéndose cedidos ao usuario.dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos os datos comunicados a CLUB CICLISTA AS PONTES e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá ante CLUB CICLISTA AS PONTES ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que se puidesen ocasionar como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

 • POLÍTICA DE ENLACE E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

CLUB CICLISTA AS PONTES non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercer ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas web. . Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade das páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder a través dos enlaces.

CLUB CICLISTA AS PONTES declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da WEB, puidese derivarse da súa navegación. En consecuencia, CLUB CICLISTA AS PONTES non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que puidese sufrir o usuario pola navegación por Internet.

 • USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes mediante o uso de cookies, onde se recollerá información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de forma clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou desactivalas, consulte a nosa política de cookies , se é o caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que sexa informado da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, evitar que se instalen no seu disco duro.

 • PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que se recollan datos persoais na web, para máis información consulte a política de privacidade .

 • RESOLUCIÓN DE DISPUTAS. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia, as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do responsable do sitio web.

No caso de que algunha estipulación destas Condicións Xerais de Uso resulte inexible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia de resolución xudicial ou administrativa, a devandita inexecuencia ou nulidade non fará inexecutable ou nula as presentes Condicións Xerais de Uso como enteiro. En tales casos, a empresa procederá a modificar ou substituír a dita estipulación por outra válida e executiva e que, na medida do posible, alcance o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.

Patrocinadores

concello-de-as-pontes

óptica-carmela

nexo

logo-Villasuso-construción