Mercadillo

Este mercado é un soporte/medio para facilitar a compra – venda de material de segunda man relacionado co mundo do ciclismo, polo que o Club Ciclista As Pontes non se fai responsable do resultado destas transaccións nin da veracidade dos datos do anunciante e /ou material publicitario.